Verdeling

Als een samenleving wordt beëindigd, moet er vaak veel worden geregeld, zeker wat de financiën betreft. Wie blijft er in het huis wonen? Hoe worden de bankrekeningen verdeeld? Welke betalingsverplichtingen zijn er?

De familierechtadvocaten van ons kantoor voorzien u van de noodzakelijke informatie en helpen u om tot een goede afwikkeling te komen. Zij informeren u over uw (juridische) positie en werken samen met u aan een passende oplossing.

Geen schriftelijke overeenkomst
Woont u samen, maar heeft u geen samenlevingsovereenkomst? Als u mondeling afspraken heeft gemaakt, kunnen deze ook geldig zijn. Heeft u geen duidelijke afspraken gemaakt, dan valt u terug op de wettelijke regels en dat wat de redelijkheid en de billijkheid voorschrijven.

Huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract?
De vermogensafwikkeling hangt af van wat u destijds met uw partner heeft afgesproken. Tijdens het eerste gesprek, ontvangen wij graag een kopie van de notariële stukken.

Gemeenschap van goederen
Bent u voor of tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap niet naar een notaris geweest voor huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden? Dan bent u getrouwd in gemeenschap van goederen. Uitgangspunt is dan dat de bezittingen bij helfte worden gedeeld en schulden gelijkelijk worden gedragen. Op deze hoofdregel bestaan wel uitzonderingen, bijvoorbeeld als u of uw partner een erfenis of schenking onder uitsluitingsclausule heeft ontvangen.

Pensioen
Hoofdregel bij een echtscheiding is dat de over en weer tijdens het huwelijk opgebouwde rechten op ouderdomspensioen worden verevend. Dit betekent dat aanspraak wordt gemaakt op de helft van het pensioen, dat de ander tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. Diegene kan op zijn beurt aanspraak maken op de helft van uw pensioen. Bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap geldt hetzelfde. Uiteraard kunnen in overleg andere afspraken worden gemaakt.

Advocaten