Erfrecht

Het overlijden van een dierbare brengt veel verdriet met zich mee. Problemen of geschillen bij de afwikkeling en de verdeling van een nalatenschap kunnen het verdriet alleen maar vergroten. Hoewel het erfrecht van oudsher voornamelijk het werkterrein van de notaris is, kan ook een gespecialiseerde advocaat betrokkenen helpen escalatie te voorkomen en problemen op lossen.

Steeds vaker ontstaan er tussen erfgenamen geschillen over de afwikkeling van nalatenschappen. Een in het erfrecht gespecialiseerde advocaat kan u met raad en daad bijstaan. Advocaat mr. S. Meeuwsen is een in het erfrecht gespecialiseerde advocaat, lid van de Vereniging van Erfrecht Advocaten Nederland (www.vean.nl).
Hij procedeert en adviseert over alle erfrechtelijke leerstukken, waaronder:

 • aanvaarding van de nalatenschap
 • verdeling van de nalatenschap
 • vereffening van de nalatenschap
 • problemen rond de aanstelling of taakuitvoering van een executeur
 • legitieme portie
 • legaten
 • wilsrechten
 • bewindvoering
 • ouderlijke boedelverdeling
 • inbreng
 • giften
 • versterferfrecht

Advocaten