Echtscheiding

Een scheiding is een periode met veel vragen en onzekerheid. Verdriet, boosheid, teleurstelling en (zelf)verwijt wisselen elkaar af. Wanneer u besluit om te gaan scheiden, is het goed u te realiseren dat dit kan op verschillende manieren:

  • via mediation of op gezamenlijk verzoek, waarbij u samen met uw partner de scheiding regelt;
  • via overleg, maar wel met ieder een eigen advocaat;
  • via de rechtbank, waarbij u en uw partner een eigen advocaat hebben.

Indien u kiest voor een van de familierechtadvocaten van ons kantoor, kiest u voor deskundige begeleiding. Wij adviseren u welke scheidingsmethode het beste bij u past en begeleiden u daarin.

Mediation
Als u en uw partner besluiten om te scheiden, heeft u de mogelijkheid om via mediation afspraken te maken over de gevolgen van de scheiding. In dat traject worden beide partners begeleid door één advocaat-scheidingsmediator.

Het doel van mediation is, evenals bij een echtscheiding op gezamenlijk verzoek, dat in onderling overleg naar een oplossing wordt toegewerkt. De mediator legt de afspraken die tijdens deze gesprekken worden gemaakt vast. Deze zullen uiteindelijk leiden tot het echtscheidingsconvenant.
De ervaring leert dat een echtscheiding die via mediation leidt tot een overeenkomst op langere termijn meer tevredenheid oplevert dan een beslissing van de rechter. Dat is ook logisch; de overeenkomst is immers een oplossing die door beide partners wordt gedragen. Een echtscheiding via mediation verloopt meestal sneller, vriendelijker en goedkoper dan een echtscheidingsprocedure voor de rechter.

Scheiden in overleg
Als mediation niet de juiste manier is voor u en uw partner, is het mogelijk om toch in overleg tot overeenstemming te komen. In dat geval laat ieder van u zich tijdens het proces bijstaan door een eigen advocaat. Door middel van overleg met beide partners en hun advocaat wordt toegewerkt naar overeenstemming over de zaken die geregeld moeten worden. Als tijdens dit traject blijkt dat het niet mogelijk is overeenstemming te bereiken, zal alsnog een procedure opgestart worden. In de praktijk wordt vaak op bepaalde punten overeenstemming bereikt, terwijl andere punten aan de rechter worden voorgelegd.

De rechter hakt de knoop door
Is mediation of het overlegmodel voor u niet de aangewezen weg, dan kan een beslissing van de rechter worden gevraagd en zal een van onze familierechtadvocaten u bijstaan in de procedure bij de rechtbank. Ook bestaat de mogelijkheid op korte termijn een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen, om bepaalde rechten veilig te stellen, waarna er alsnog gekeken wordt of er overeenstemming bereikt kan worden voordat de rechter de zaak inhoudelijk behandeld.

Second opinion
Naast de genoemde methoden kunt u ons kantoor ook inschakelen voor advies in tweede instantie.

Voor welke scheidingsmethode ook wordt gekozen, Meeuwsen Van den Pol informeert en adviseert u over de onderwerpen die bij een echtscheiding aan de orde komen. Samen met u denken wij na over uw toekomst en eventueel die van uw kinderen.

 

Advocaten